24/7 Servicii

Securitate si Sanatate in Munca | Prevenire si Stingere Incendii

Protectia Muncii

untitled

 “Intr-o economie obosita si guvernata de o legislatie stufoasa cele mai multe companii nu cunosc obligatiile legale ce le revin, iar acest fapt poate genera costuri suplimentare importante. Companiile au nevoie si noi oferim solutii si servicii profesioniste de  externalizare in domeniile SSM, PSI si Mediu prin care preluam o parte din aceste responsabilitati.”

Daniel Stan-Sef Serviciu Extern de Prevenire si Protectie


 

Servicii Protectia Muncii si PSI-SU

Audit SSM

In protectia muncii auditul reprezinta punctul de plecare, el este un proces sistematic de obtinere a aprecierilor despre actiuni si evenimente de natura securitătii si sănătătii în muncă, pentru a stabili gradul de conformitate a aprecierilor cu criterii prestabilite, precum si de comunicare a rezultatelor către managementul societatii comerciale.

Evaluarea riscurilor in SSM

In conformitate cu Legea Nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca( protectia muncii) fiecare agent economic este obligat sa posede o lucrare de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala realizata de un evaluator autorizat prin cursul post universitar de 180 ore.

Elaborare documentatie specifica SSM

-instructiuni si proceduri interne pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca;

-decizii specifice (comitet de protectia muncii, persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca, etc.)

-stabilirea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului

Consultanta operativa SSM

-instruirea periodica si informarea personalului in privinta problemelor de protectia muncii

-actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare

-participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor legale

Elaborare documentatie specifica PSI-SU

-stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

-elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

-analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

-elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;

-asigurarea formularelor tipizate

Consultanta operativa PSI-SU

-efectuarea actualizarii documentatiei PSI

-efectuarea instruirilor introductive si periodice

-completarea fiselor

-participarea impreuna cu angajatorul la controalale ISU.